<<<  
 

Blad, 2012
skiss till väggmålning, anpassad storlek
© Ritva Hansson